Çocuğun gelişim sürecinde yaşanan psikolojik ve gelişimsel problemler ele alınırken, çocuğu koruyucu /önleyici / destekleyici yaklaşımla, çocukla bağlantılı aile bireyleri, yakınlar, bakımverenler, ilişkili kurumlar ( okul, sosyal hizmet gibi) çerçevesinde değerlendirme oldukça önemlidir.

Okul öncesi dönemde ve okul dönemindeki farklı gelişen çocuklara yönelik olarak gelişimsel özelliklerinden kaynaklanan ve/veya duygusal, sosyal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, çözüme yönelik müdahaleler yapılması, bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda tüm aile üyelerinin sürece katkısının sağlanması ve desteklenmesi söz konusudur. Bu yolla sağlanan desteğin daha etkili ve kalıcı olacağı söylenebilir.

Danışmanlık Verdiğimiz Konular

  • Gelişimsel Problemler
  • Davranış Problemleri
  • Okul Problemleri
  • Kardeşle Problemler
  • Ailede Anne-Baba ve Çocuklar Arası İletişim
  • Ebeveyn Tutumları ve Etkileri
  • Aile Paylaşım Grupları

AİLE EĞİTİMİ

Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda periyodik olarak ailelere yönelik seminerler ve söyleşiler düzenlenir.