YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİMSEL TAKİP VE DESTEK PROGRAMI

Günümüze kadar yapılmış olan araştırmalar ve çalışmalar göstermektedir ki; eğitim, gelişmekte olan her çocuk için olduğu kadar, otizmi olan çocuklar için de oldukça önemli ve gereklidir. Otizmi olan çocukların, mümkün olan en erken dönemde ve ara vermeksizin, gereksinimlerine uygun program, yöntem ve araçların kullanılarak desteklenmesi, var olan potansiyellerini geliştirebilmeleri ve en üst düzeyde kullanabilmeleri açısından önemlidir.

Bizler Özel Taş Ev Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, birbirlerine benzer özelliklere sahip oldukları kadar farklı özelliklere de sahip olan otizmi olan çocuklar için, bu benzerlikler ve farklılıklardan kaynaklanan gereksinimleri gözeten bir Gelişimsel Takip ve Destek Programı hazırlarken, çocuğun bireysel özelliklerinin öncelikli olarak göz önünde bulundurulmasının programın yararlı olması açısından oldukça önemli bulmaktayız.

Otizmi olan çocuklar için program hazırlarken, bu benzerlik ve farklılıkları bilmenin gerekli ancak yeterli olmadığını biliyoruz. Tanısal özellikler bizlere, nelerin yetersiz olduğunu, nelerin farklı olduğunu açıklar ancak bunların nasıl giderilebileceğini açıklamaz. Bu nedenle bizlerin, bu bilgilerin yanı sıra otizmi olan bir çocuğun dünyayı nasıl anladığı, çevresinde olan biteni nasıl anlamlandırdığı, anlayamadıkları karşısında nasıl davrandığı, nasıl düşündüğü, nasıl algıladığı ve nasıl öğrendiğini bilmemiz de gereklidir.

Aile ile yaptığımız ilk görüşme, çocuğun gelişimsel, davranışsal ve duyusal özellikleri ile beslenme, uyku, tuvalet alışkanlıkları hakkında, ailenin çocuğu ile ilgili gözlem ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu süreçte, oluşturmuş olduğumuz belirli form, anket ve kontrol listeleri kullanmaktayız.

Çocuğun taklit becerileri, algı düzeyi ve özellikleri, ince motor becerileri, kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu düzeyi, bilişsel ve sözel becerileri olmak üzere toplam yedi alandaki gelişimsel düzeyini Otizmi olan çocuklar için geliştirilmiş olan Pep-r Ölçeği’ni kullanarak; duyusal tepki ve tercihler, ilişki ve duygulanım, iletişim, dil ve öğrenme özellikleri, iletişimi arttıran oyun, etkinlik ve durumlar için de Pep-r Ölçeği ve Hanen Programı’nı  kullanarak değerlendirmekte ve kayıt tutmaktayız. Aynı zamanda Zihin Kuramı testi, gelişimsel ölçekler ve anketlerle değerlendirmeler yapmaktayız.

Elde ettiğimiz tüm bu bilgiler doğrultusunda Gelişimsel Takip ve Destek Programını, Teacch, Hanen, Şema Programı, Zihin Kuramı, Erken Çocukluk Eğitim ve Rehabilitasyon Programı gibi programları da kullanılarak hazırlanmaktayız. İlköğretime hazırlanan ya da devam eden çocuklar için de programa ek olarak Akademik Destek Programı’nı hazırlamaktayız.

Hazırladığımız Gelişimsel Takip ve Destek Programı, uzman-çocuk-aile üçgeninde yürütülmektedir. Altı ya da on iki aylık periyodlarla ölçme ve değerlendirmeleri tekrarlamakta, Gelişimsel Takip ve Destek Programını aynı periyodlarla ve aşamalarda tekrar düzenlenmekteyiz.

BİREYSEL EĞİTİM

Çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Gelişimsel Takip ve Destek(Bireysel Eğitim Programı) Programı ve/veya Akademik Destek Programı çocuğa özel olarak uygulanır. Çocukla özel eğitim alanındaki uzmanlarla birebir çalışılır.

GRUP EĞİTİMİ

Grup eğitiminde, çocukların akranlarıyla sosyal etkileşime geçmesi ve iletişim kurması amaçlanır. Bu doğrultuda grup eğitmeni gözetiminde, çeşitli etkinlikler yapılır.

HAREKET EĞİTİMİ ve SPOR

Çocukla; kaba motor becerilerini geliştirmek, bedensel farkındalığı arttırmak, beden kontrolü sağlamak gibi amaçlarla spor öğretmeni ile birebir çalışılır.