Çocukla; kaba motor becerilerini geliştirmek, bedensel farkındalığı arttırmak, beden kontrolü sağlamak gibi amaçlarla spor öğretmeni ile birebir çalışılır.

Hayata hazırlık aşamasında, yaşam kalitelerini artırmak, bağımsız hareket edebilme becerilerini geliştirmek spor yaparken aynı anda bilişsel ve duyuşsal anlamda gelişimlerine destek olmak temel amacımızdır.

Hızlı İletişim