Schopler ve arkadaşları tarafından geliştirilen PEP-R(Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan Çocuklar için Psikoeğitimsel Profil), Yaygın Gelişimsel Bozukluk grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır.

174 Maddeden oluşan Pep-r Ölçeği’nin, 7’si gelişimsel, 4’ü davranışsal ölçek olmak üzere 11 alt ölçeği bulunmaktadır. Alt ölçekler değerlendirilmekte, değerlendirme sonucunda çocuğun gelişimsel yaşı elde edilmektedir.

Pep-r’ın yanı sıra;

• Zihin Kuramı,
• Wisc-r Çocuklar için Zeka Ölçeği,
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri(AGTE),
• Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri,
• M-chat Ölçeği,
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,
• Peabody Resim Kelime Testi,
• Otizm Davranış Kontrol Listesi(ABC),
• GOBDÖ-2-TV Derecelendirme Ölçeği,
• Erken Çocukluk Eğitim ve Rehabilitasyon Programı

gibi ölçek, test ve anketlerle de değerlendirme çok yönlü yapılmakta, çocuğa özel bireysel eğitim programı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Hızlı İletişim