Yaygın Gelişimsel Bozukluk özellikleri gösteren çocuklarda Teacch prensiplerini temel alan görsel ipuçlarının kullanımıyla yapılan eğitim, şema öğretimidir. Sadece otizm değil, iletişim sorunu olan çocuklar için de uygun bir yöntemdir.

Teacch, tek bir metoddan ibaret değildir. Otizmi olan bireyi ve ailesini bütün ihtiyaçlarıyla ele alan; eğitim programını bireyin yalnızca gelişmemiş değil, henüz gelişmekte olan becerilerini ve özel ilgi alanlarını temel alarak bireyselleştirilmiş şekilde hazırlayan ve en önemlisi “otizm kültürü” felsefesiyle toplumda ve eğitimde otizme bakış açısını değiştirmeye çalışan bütün bir özel eğitim sistemidir.

Şema Programı, bağımsız çalışmada kullanılabileceği gibi bireysel seans sırasında da kullanılabilir. Görsel yönergeler, sözel yönergeler yerine yazı, resim gibi görsel yönergeler gün boyu kimseye bağlı olmadan çalışmayı, yaşamayı öğrenmesini sağlayacaktır. Böylelikle yetişkinlikte bağımsız yaşam ve çalışma becerisine kavuşmuş olacaklardır.

Hızlı İletişim