UDA, Bilişsel-Davranış ilkelerini kullanır. İnsan davranışını anlamayı ve bireyin toplumsal açıdan önemli olan davranışlarını değiştirerek, bireyin toplum içindeki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir disiplindir.

UDA, bireysel farklılıklar dikkate alınarak uygulanmak üzere geliştirilmiş, kişiselleştirilmiş bir yaklaşımdır.

UDA, başarısını deneysel araştırmalarla bilimsel olarak gösteren bir yöntemdir. Yapılan araştırmalar, programa erken yaşta başlayan ve haftada 30-40 saatlik bire bir yoğun eğitim alan çocukların yarısına yakınının, eğitimlerinin geri kalanını yaşıtlarıyla birlikte kaynaştırma ortamlarında sürdürebildiklerini göstermiştir.

UDA’nın Amaçları:

  • Bireylere yeni davranışlar kazandırmak
  • Bireylerin var olan davranışlarını arttırmak
  • Bireylerin uygun olmayan davranışlarını önlemek
  • Bireylerin uygun olmayan davranışlarını azaltmak veya önlemek
  • Bireylerde meydana gelen değişikliklerin kalıcılığını sağlamak
  • Bireylerde meydana gelen değişikliklerin genellemesini sağlamak

Hızlı İletişim