Zihin Kuramı, başkalarının zihinsel durumlarından(düşünceler, inançlar, istekler ve niyetler gibi) anlam çıkarma, bu bilgiyi onların ne söyleyeceklerini yorumlamada kullanabilme, nasıl davranacaklarını sezebilme ve bir sonra ne yapacaklarını tahmin edebilme becerisi olarak tanımlanır.

Neden Zihin Okumayı Öğretiyoruz?

  • Sosyal davranışı anlamlandırma
  • İletişimi anlamlandırma
  • Aldatma
  • Empati
  • İçgörü ve Farkındalık kazanma
  • Bir başkasının fikrini, onu ikna ederek değiştirme ya da ona bir fikir öğretme

Zihin Okuma Olmadığında Ne Olur?

• Normal yollarla iletişim kuramama

  • Bilgi verilmesi gereken kişilere bilgiyi ulaştıramama
  • Şaka, espri, mizah anlayamama
  • Karşılıklı arkadaşlığı sürdürememe
  • Sır saklama, yalan söyleme gibi gizemli konuları becerememe

Hızlı İletişim