HAKKIMIZDA

Özel Taş Ev Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi; Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan çocukların gelişim sürecinde bilimsel tekniklere dayanan yöntemlerle, çocuklara ve ailelerine destek olmak düşüncesi ile kurulmuş ve yapılandırılmıştır.

Merkezimizde, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan çocukların yanı sıra gelişimsel açıdan gecikme ve sosyal temelli davranışsal sıkıntılar yaşayan çocuklara yönelik de Gelişimsel Takip ve Destek(Bireysel Eğitim Programı) ile Aile Danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Merkezimiz 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren Kartal/İstanbul’da hizmet vermeye başlamıştır.

DEVAMI

HİZMETLERİMİZ

Günümüze kadar yapılmış olan araştırmalar ve çalışmalar göstermektedir ki; eğitim, gelişmekte olan her çocuk için olduğu kadar, otizmi olan çocuklar için de oldukça önemli ve gereklidir. Otizmi olan çocukların, mümkün olan en erken dönemde ve ara vermeksizin, gereksinimlerine uygun program, yöntem ve araçların kullanılarak desteklenmesi, var olan potansiyellerini geliştirebilmeleri ve en üst düzeyde kullanabilmeleri açısından önemlidir.

  • Bireysel Eğitim

  • Grup Eğitimi

  • Hareket Eğitimi ve Spor

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİMSEL TAKİP VE DESTEK PROGRAMI

Aile ile yaptığımız ilk görüşme, çocuğun gelişimsel, davranışsal ve duyusal özellikleri ile beslenme, uyku, tuvalet alışkanlıkları hakkında, ailenin çocuğu ile ilgili gözlem ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu süreçte, oluşturmuş olduğumuz belirli form, anket ve kontrol listeleri kullanmaktayız.

Çocuğun taklit becerileri, algı düzeyi ve özellikleri, ince motor becerileri, kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu düzeyi, bilişsel ve sözel becerileri olmak üzere toplam yedi alandaki gelişimsel düzeyini Otizmi olan çocuklar için geliştirilmiş olan Pep-r Ölçeği’ni kullanarak; duyusal tepki ve tercihler, ilişki ve duygulanım, iletişim, dil ve öğrenme özellikleri, iletişimi arttıran oyun, etkinlik ve durumlar için de Pep-r Ölçeği ve Hanen Programı’nı  kullanarak değerlendirmekte ve kayıt tutmaktayız. Aynı zamanda Zihin Kuramı testi, gelişimsel ölçekler ve anketlerle değerlendirmeler yapmaktayız.

Elde ettiğimiz tüm bu bilgiler doğrultusunda Gelişimsel Takip ve Destek Programını, Teacch, Hanen, Şema Programı, Zihin Kuramı, Erken Çocukluk Eğitim ve Rehabilitasyon Programı gibi programları da kullanılarak hazırlanmaktayız. İlköğretime hazırlanan ya da devam eden çocuklar için de programa ek olarak Akademik Destek Programı’nı hazırlamaktayız.

Hazırladığımız Gelişimsel Takip ve Destek Programı, uzman-çocuk-aile üçgeninde yürütülmektedir. Altı ya da on iki aylık periyodlarla ölçme ve değerlendirmeleri tekrarlamakta, Gelişimsel Takip ve Destek Programını aynı periyodlarla ve aşamalarda tekrar düzenlenmekteyiz.

Detay

UYGULADIĞIMIZ ÖLÇEK, YÖNTEM ve TEKNİKLER

Schopler ve arkadaşları tarafından geliştirilen PEP-R(Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan Çocuklar için Psikoeğitimsel Profil), Yaygın Gelişimsel Bozukluk grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır.

Detay

Teacch programı(Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children), otizmi olan ve iletişimle ilgili problemi olan çocuklar için eğitim ve müdahale programını olarak geliştirilmiştir. Bu program, otizmi farklı bir düşünce tarzı olarak yorumlamakta, davranış problemlerini azaltmak, çocuğun mümkün olduğunca bağımsızlaşmasını, ihtiyacı olan becerileri kazanmasını ve bir yetişkin olduğunda mümkün olduğunca sosyal hayata katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Detay

Yaygın Gelişimsel Bozukluk özellikleri gösteren çocuklarda Teacch prensiplerini temel alan görsel ipuçlarının kullanımıyla yapılan eğitim, şema öğretimidir. Sadece otizm değil, iletişim sorunu olan çocuklar için de uygun bir yöntemdir.

Detay

Otizmi olan bireylerin iletişim becerilerini ve ifade edici dil becerilerini geliştirme amaçlı oluşturulan bir program olan Hanen yaklaşımı “otizmin doğasından” kaynaklanan özelliklere uygun stratejileri kullanmayı tercih eder. Bu amaçla bireyin aşağıda anlatılan özelliklerini belirlemeyi ve dikkate almayı uygun görmektedir.

Detay

Zihin Kuramı, başkalarının zihinsel durumlarından(düşünceler, inançlar, istekler ve niyetler gibi) anlam çıkarma, bu bilgiyi onların ne söyleyeceklerini yorumlamada kullanabilme, nasıl davranacaklarını sezebilme ve bir sonra ne yapacaklarını tahmin edebilme becerisi olarak tanımlanır.

Detay

PECS(Resim Değiştirme Yoluyla İletişim Sistemi), konuşamayan ya da dil becerileri sınırlı olan veya gecikmiş her çocuğa uygulanabilen, iletişimi çocuğun başlattığı ve lider olduğu, çocuğa istediği bir nesneyi elde etmek için, o nesneyi resmiyle değiş tokuş etmeyi öğreten bir yöntemdir. Bu değiş tokuş yöntemi ile çocuk, birisine yaklaşma ve onunla iletişim kurmak için gerekli becerileri kendiliğinden öğrenmektedir. Bu sistem çocuğun bulunduğu her yerde uygulanabilmektedir.

Detay

UDA, Bilişsel-Davranış ilkelerini kullanır. İnsan davranışını anlamayı ve bireyin toplumsal açıdan önemli olan davranışlarını değiştirerek, bireyin toplum içindeki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir disiplindir.

Detay

Okul öncesi gelişimsel becerileri tamamlamış çocuklarla, okula hazırlık çalışmaları; okul çağında olan çocuklarla da akademik çalışmalar birebir konunun uzmanları ile yapılmaktadır.

Çocukla; kaba motor becerilerini geliştirmek, bedensel farkındalığı arttırmak, beden kontrolü sağlamak gibi amaçlarla spor öğretmeni ile birebir çalışılır.

Hayata hazırlık aşamasında, yaşam kalitelerini artırmak, bağımsız hareket edebilme becerilerini geliştirmek spor yaparken aynı anda bilişsel ve duyuşsal anlamda gelişimlerine destek olmak temel amacımızdır.